Waar doen wij het voor | Wat is Lepra

Wat is Lepra?


Lepra wordt veroorzaakt door de leprabacterie. Besmetting vindt plaat doordat levende leprabacteriën in het lichaam komen. Bijvoorbeeld via kleine wondjes of besmette voorwerpen, maar vooral door inademing als iemand hoest of niest.

De leprabacterie is een bijzonder organisme dat zich slechts eens in de twee weken deelt. Er kunnen twee tot zes jaar voorbij gaan zonder dat een patiënt weet dat er iets mis is. Er zijn zelfs uitschieters bekend van twintig jaar. Gedurende deze tijd kan de persoon de bacterie ongemerkt aan zijn omgeving doorgeven. Dat is één van de redenen waarom het moeilijk is om de ziekte uit te roeien.

Het aantal mensen dat besmet wordt, is erg groot. Toch krijgt slechts vijf procent van de besmette mensen ziekteverschijnselen. Bij de meeste mensen wordt de leprabacterie door het eigen afweersysteem uitgeschakeld.

De leprabacterie gedijt het beste bij een temperatuur van zo’n 34 graden Celsius en zoekt dus de koelere delen van het lichaam op. Deze koelere delen bevinden zich vooral in de huid en zenuwen die net onder de huid liggen

Als lepra patiënten niet tijdig behandeld worden, treedt er een  zenuwbeschadiging op. Er ontstaat dan gevoelloosheid , waardoor de patiënt het niet meer voelt als hij zich brandt of wondjes oploopt. Die verwondingen raken dan vrij snel geïnfecteerd. Dit kan dan uiteindelijk leiden tot de gevreesde verminkingen waar lepra zo bekend om is.  Ook de spiertjes die voor het knipperen van de ogen moeten zorgen kunnen verzwakt raken.  Hierdoor wordt het oog niet meer voldoende bevochtigd, waardoor stof en ander vuil vrij spel krijgen.  Zo  kunnen patiënten blind worden.

In ontwikkelingslanden zijn de sociale gevolgen voor zowel patiënten als ex-patiënten enorm. Zij worden vaak gemeden of door hun omgeving zelfs verbannen. Lepra treft vooral de armste bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden. Veel behandelde patiënten leven onder de armoedegrens.  Door hun misvormingen of andere handicaps komen zij vaak zonder werk te zitten. Bovendien worden zij, uit angst, door hun omgeving gemeden of zelfs verstoten. Het stigma of taboe rond lepra is nog steeds erg groot. In veel gevallen blijft er dan niets anders over dan de bedelstaf.


Tegenwoordig is lepra dankzij een effectieve-cocktail (Multi Drug Therapy) goed te genezen. Enkele dagen na het begin van de behandeling zijn patiënten al niet meer besmettelijk. Afhankelijk van het soort lepra duurt de behandeling zes tot twaalf maanden. Als lepra patiënten tijdig met hun behandeling beginnen kunnen ze volledig genezen zonder er zichtbare gevolgen aan over te houden. Daarom is het belangrijk lepra patiënten zo vroeg mogelijk op te sporen.